ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అసిస్టెంట్, స్వీపర్, అటెండర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల, జిల్లాలో ఖాళీలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అసిస్టెంట్, స్వీపర్, అటెండర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా జిల్లాలోని ఖాళీలను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన అర్హతలు,అప్లికేషన్, వయస్సు,ఇతర వివరాలు క్రింద తెలపబడిన పేజీలో ఇవ్వడం జరిగింది.

>>పోస్టుల ఖాళీలు :

02

>>ఉద్యోగ వివరాలు :

అసిస్టెంట్, స్వీపర్, అటెండర్

>>అర్హతలు :

>>వయస్సు :

>>>ముఖ్యమైన తేదీలు :


You may also like...