ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రికార్డు అసిస్టెంట్, లాస్ట్ గ్రేడ్ సర్వీస్ స్టాఫ్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికెషన్ విడుదల,జిల్లాలో ఖాళీలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రికార్డు అసిస్టెంట్, లాస్ట్ గ్రేడ్ సర్వీస్ స్టాఫ్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికెషన్ విడుదల చేసారు. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా వివిధ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు..ఈ పోస్టులకి సంబందించిన అర్హతలు, వయస్సు, ఖాళీల వివరాలు ఈ క్రింద తెలుపబడిన పేజీ లో ఇవ్వడం జరిగింది. »»పోస్టుల...