రాష్ట్రంలో రికార్డు అసిస్టెంట్,ఆఫీస్ సబ్ ఆర్డినేట్,అటెండర్,అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల, పోస్టులు 32, జిల్లాలో ఖాళీలు,OFFICIAL NOTIFCATION
You may also like...