రాష్ట్రంలోని రవాణా శాఖలో,విద్య శాఖ లో లైబ్రేరియన్ పోస్టులు పోస్టుల భర్తీకి సంబందించిన వివరాలు,పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నోటిఫికేషన్ వివరాలుYou may also like...