రాష్ట్రంలో 225 రికార్డుఅసిస్టెంట్,అటెండర్,ఇంజనీర్ పోస్టుల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్You may also like...