ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ జిల్లా సాంఘిక సంక్షేమ అధికారి,అసిస్టెంట్ ట్రెజరీ ఆఫీసర్ /అసిస్టెంట్ అకౌంట్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలతో భర్తీ లేటెస్ట్ వివరాలుYou may also like...