ఆర్టీసీ RTC లో 3000 వేల కి పైగా ఉద్యోగ ఖాళీలు

పోస్టుల ఖాళీలు :

S.NO పోస్టులు ఖాళీలు
1డ్రైవర్2000
2శ్రామిక్-743
3డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ (మెకానిక్)-114
4డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ (ట్రాఫిక్)-84
5డీఎం/ఏటీఎం/మెకానికల్ ఇంజినీర్40
6అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్ (సివిల్)23
7మెడికల్ ఆఫీసర్14
8సెక్షన్ ఆఫీసర్ (సివిల్)11
9అకౌంట్స్ ఆఫీసర్06You may also like...