రాష్ట్రంలో 5000 వేల కి పైగా ఉద్యోగాల భర్తీకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్You may also like...