విద్యుత్ శాఖ లో భారీగా అకౌంట్స్ ఆఫీసర్, క్యాషియర్, లైబ్రరియన్,స్టెనో కమ్ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్, క్లర్క్ కం కంప్యూటర్ ఆపరేటర్, పర్సనల్ అసిస్టెంట్ పోస్టులకి నోటిఫికేషన్You may also like...