ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాత పరీక్ష లేకుండా డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ పద్ధతిలో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్You may also like...