ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మహిళ అభివృద్ధి సంక్షేమ శాఖ లో అసిస్టెంట్,ఆయా,డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, కోఆర్డినేటర్ చౌకీదారు,అకౌంటెంట్,కుక్,మేనేజర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలYou may also like...