రాష్ట్రంలో 6000 వేల ఉద్యోగాలు, జిల్లాలో భారీగా ఖాళీలుYou may also like...