ఆంధ్రప్రదేశ్ లో భారీగా 291 జూనియర్ అసిస్టెంట్,డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, అటెండర్,కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్, లైబ్రరీ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలYou may also like...