ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చౌకీదార్, అకౌంటెంట్,కౌన్సిలర్ సోషల్ వర్కర్, ఆయా, ఇతర ఉద్యోగాలు ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చౌకీదార్, అకౌంటెంట్,కౌన్సిలర్ సోషల్ వర్కర్, ఆయా, ఇతర ఉద్యోగాలు ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా 14 ఉద్యోగ ఖాళీలను భర్తీ చేస్తున్నారు .ఖాళీ పోస్టుల వివరాలు, అర్హతలు, తదితర విషయాలు పూర్తిగా క్రింద తెలపబడిన పేజీలో ఇవ్వడం జరిగింది.ఈ సమాచారం మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ Website link share చేయగలరు.


»»పోస్టుల వివరాలు :
14
»»ఉద్యోగ వివరాలు :
చౌకీదార్,
అకౌంటెంట్,
కౌన్సిలర్ సోషల్ వర్కర్,
ఆయా,
ఇతర ఉద్యోగాలు
»»వయస్సు :
21-42 సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళు అర్హులు
»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
అప్లికేషన్ ప్రారంభం :
29.11.2023
అప్లికేషన్ చివరి తేదీ :
07.12.2023You may also like...