ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 600 కి పైగా ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 600 కి పైగా ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా వివిధ ఉద్యోగ ఖాళీలను భర్తీ చేస్తున్నారు .ఖాళీ పోస్టుల వివరాలు, అర్హతలు, తదితర విషయాలు పూర్తిగా క్రింద తెలపబడిన పేజీలో ఇవ్వడం జరిగింది.ఈ సమాచారం మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ Website link share చేయగలరు.


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
611
»»ఉద్యోగ వివరాలు :
లెక్చరర్‌ పోస్టులు: 220
ప్రొఫెసర్‌ పోస్టులు: 58
అసోసియేట్‌ ప్రొఫెసర్‌ బ్యాక్‌లాగ్‌ ఖాళీలు: 19
అసోసియేట్‌ ప్రొఫెసర్‌ పోస్టులు: 84
అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌ బ్యాక్‌లాగ్‌ ఖాళీలు: 35
అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌ బ్యాక్‌లాగ్‌ ఖాళీలు: 195
»»అర్హత :
పూర్తి వివరాల కోసం నోటిఫికేషన్ చూడగలరు
»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
అప్లికేషన్ ప్రారంభం :20.11.2023
అప్లికేషన్ చివరి తేది :
27.11.2023You may also like...