ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆఫీస్ సబార్డినేట్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, అటెండర్ & ఇతర ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆఫీస్ సబార్డినేట్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, అటెండర్ & ఇతర ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా వివిధ ఉద్యోగ ఖాళీలను భర్తీ చేస్తున్నారు .ఖాళీ పోస్టుల వివరాలు, అర్హతలు, తదితర విషయాలు పూర్తిగా క్రింద తెలపబడిన పేజీలో ఇవ్వడం జరిగింది.ఈ సమాచారం మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ Website link share చేయగలరు.


You may also like...