192 ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఆఫీసర్, మేనేజర్, లైబ్రరియన్ & ఇతర ఉద్యోగ ఖాళీలను భర్తీ

192 ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఆఫీసర్, మేనేజర్, లైబ్రరియన్ & ఇతర ఉద్యోగ ఖాళీలను భర్తీ చేస్తున్నారు .ఖాళీ పోస్టుల వివరాలు, అర్హతలు, తదితర విషయాలు పూర్తిగా క్రింద తెలపబడిన పేజీలో ఇవ్వడం జరిగింది.ఈ సమాచారం మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ Website link share చేయగలరు.


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
192
»»ఉద్యోగ వివరాలు :
ఆఫీసర్
మేనేజర్
లైబ్రరియన్ & ఇతర ఉద్యోగాలు


»»అర్హతలు :
పోస్టులను బట్టి విద్య అర్హతలు నోటిఫికేషన్ లో తెలిపారు. పూర్తి వివరాల కోసం official నోటిఫికేషన్ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ లో కలదు చూడగలరు.
»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
అప్లికేషన్ ప్రారంభం :
28.11.2023
అప్లికేషన్ చివరి తేదీ :
19.12.2023


You may also like...