ఆంధ్రప్రదేశ్ కో ఆర్డినేటర్,కుక్,హెల్పర్,టీచర్,వాచ్ మెన్,అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల.

ఆంధ్రప్రదేశ్ కో ఆర్డినేటర్,కుక్,హెల్పర్,టీచర్,వాచ్ మెన్,అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా 32 ఉద్యోగ ఖాళీలను భర్తీ చేస్తున్నారు .ఖాళీ పోస్టుల వివరాలు, అర్హతలు, తదితర విషయాలు పూర్తిగా క్రింద తెలపబడిన పేజీలో ఇవ్వడం జరిగింది.ఈ సమాచారం మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ Website link share చేయగలరు.


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
32
»»ఉద్యోగ వివరాలు :
కో ఆర్డినేటర్,
కుక్,
హెల్పర్,
టీచర్,
వాచ్ మెన్,
అసిస్టెంట్


»»అర్హతలు :
పోస్టులను బట్టి అర్హతలు నోటిఫికేషన్ లో తెలియ జేశారు.
»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
అప్లికేషన్ ప్రారంభ తేదీ :
07.11.2023
అప్లికేషన్ చివరి తేదీ :
21.11.2023



You may also like...