ఆంధ్రప్రదేశ్ లో టీచింగ్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల, పోస్టుల వివరాలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో టీచింగ్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా యూనివర్సిటీ లో ఉద్యోగ ఖాళీలను భర్తీ చేస్తున్నారు .ఖాళీ పోస్టుల వివరాలు, అర్హతలు, తదితర విషయాలు పూర్తిగా క్రింద తెలపబడిన పేజీలో ఇవ్వడం జరిగింది.ఈ సమాచారం మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ Website link share చేయగలరు.
»»పోస్టుల ఖాళీలు :
157
»»ఉద్యోగ వివరాలు :
అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్


»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
అప్లికేషన్ చివరి తేదీ :
27.11.2023You may also like...