ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని జిల్లాలో ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్,18-42 సంవత్సరాల లోపు వారికీ ఛాన్స్

ఆంధ్రప్రదేశ్ జిల్లాలో నోటిఫికేషన్ విడుదల. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఉద్యోగ ఖాళీలను భర్తీ చేస్తున్నారు .ఖాళీ పోస్టుల వివరాలు, అర్హతలు, తదితర విషయాలు పూర్తిగా క్రింద తెలపబడిన పేజీలో ఇవ్వడం జరిగింది.ఈ సమాచారం మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ Website link share చేయగలరు.


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
11
»»ఉద్యోగ వివరాలు :
మెడికల్ ఆఫీసర్
»»అర్హతలు :


»»వయస్సు :
18-42 సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళు అర్హులు.
»»ముఖ్యమైన తేదీలు :


You may also like...