ఆంధ్రప్రదేశ్ జిల్లా కో ఆర్డినేట్ సర్వీసెస్ లో పోస్టులకి భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల,అసిస్టెంట్, అటెండర్ ఉద్యోగాలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ జిల్లా కో ఆర్డినేట్ సర్వీసెస్ లో పోస్టులకి భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా అసిస్టెంట్, అటెండర్ ఉద్యోగ ఖాళీలను భర్తీ చేస్తున్నారు.

ఖాళీ పోస్టుల వివరాలు, అర్హతలు, తదితర విషయాలు పూర్తిగా క్రింద తెలపబడిన పేజీలో ఇవ్వడం జరిగింది.ఈ సమాచారం మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ Website link share చేయగలరు.
»»పోస్టుల ఖాళీలు:
04


»»ఉద్యోగ వివరాలు :
»అసిస్టెంట్
»అటెండర్
»»అర్హతలు :


»»వయస్సు:
అభ్యర్థుల వయస్సు 18-42 ఏళ్లు లోపు ఉన్న వాళ్ళు అర్హులు.
»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
అప్లికేషన్ చివరి తేదీ:
07.11.2023


You may also like...