ఆంధ్రప్రదేశ్ కొత్త పోస్టులకి భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల,డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ తో ఉద్యోగం

ఆంధ్రప్రదేశ్ కొత్త పోస్టులకి భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా సీనియర్ రెసిడెంట్ ఉద్యోగ ఖాళీలను భర్తీ చేస్తున్నారు .ఖాళీ పోస్టుల వివరాలు, అర్హతలు, తదితర విషయాలు పూర్తిగా క్రింద తెలపబడిన పేజీలో ఇవ్వడం జరిగింది.ఈ సమాచారం మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ Website link share చేయగలరు.


»»పోస్టుల ఖాళీలు:
04
»»ఉద్యోగ వివరాలు :
»సీనియర్ రెసిడెంట్
»»అర్హతలు :


»»ఎంపిక విధానం :
అభ్యర్థులను ఇంటర్వ్యూ పద్ధతి లో సెలెక్ట్ చేస్తారు.
»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఇంటర్వ్యూ తేదీ:
06.11.2023


You may also like...