ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రికార్డు అసిస్టెంట్, ఆఫీస్ సబ్ ఆర్డినేట్, టైపిస్ట్ / అసిస్టెంట్ కొత్త పోస్టులకి నోటిఫికేషన్ విడుదల

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రికార్డు అసిస్టెంట్, ఆఫీస్ సబ్ ఆర్డినేట్, టైపిస్ట్ / అసిస్టెంట్ కొత్త పోస్టులకి నోటిఫికేషన్ విడుదల ఈ నోటిఫికేషన్ 03 ఉద్యోగ ఖాళీలను భర్తీ చేస్తున్నారు .ఖాళీ పోస్టుల వివరాలు, అర్హతలు, తదితర విషయాలు పూర్తిగా క్రింద తెలపబడిన పేజీలో ఇవ్వడం జరిగింది.ఈ సమాచారం మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ Website link share చేయగలరు.


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
03
»»ఉద్యోగ వివరాలు:
»రికార్డు అసిస్టెంట్
»టైపిస్ట్ /అసిస్టెంట్
»ఆఫీస్ సబ్ ఆర్డినేట్


»»అర్హతలు:
పోస్టులను బట్టి 7th,టెన్త్,డిగ్రీ పూర్తి చేసిన వాళ్లు అర్హులు.
»»వయస్సు :
అభ్యర్థులు18 నుండి 42 సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళు అర్హులు.
»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
అప్లికేషన్ చివరి తేదీ :
04.11.2023


You may also like...