ఆంధ్రప్రదేశ్ లో డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ తో ఉద్యోగం పొందే నోటిఫికేషన్ విడుదల,జిల్లాలో ఖాళీలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ తో ఉద్యోగం పొందే నోటిఫికేషన్ విడుదల ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా రీసెర్చ్ అసోసియేట్ ఉద్యోగ ఖాళీలను భర్తీ చేస్తున్నారు .ఖాళీ పోస్టుల వివరాలు, అర్హతలు, తదితర విషయాలు పూర్తిగా క్రింద తెలపబడిన పేజీలో ఇవ్వడం జరిగింది.ఈ సమాచారం మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ Website link share చేయగలరు.


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
01
»»ఉద్యోగ వివరాలు:
రీసెర్చ్ అసోసియేట్
»»అర్హతలు:


»»వయస్సు :
Male -40 & Female -45 సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళు అర్హులు.
»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఇంటర్వ్యూ తేదీ :28.10.2023
ఇంటర్వ్యూ జరుగు ప్రదేశం :
ఆఫీస్ అఫ్ ది అసోసియేట్ డైరెక్టర్ అఫ్ రీసెర్చ్
అనకాపల్లి
ఆంధ్రప్రదేశ్


You may also like...