ఆంధ్రప్రదేశ్ రికార్డు అసిస్టెంట్, ఆఫీస్ సబార్డినేట్, అసిస్టెంట్, అటెండర్, టెక్నీషియన్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల

ఆంధ్రప్రదేశ్ రికార్డు అసిస్టెంట్, ఆఫీస్ సబార్డినేట్, అసిస్టెంట్, అటెండర్, టెక్నీషియన్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు.ఖాళీ పోస్టుల వివరాలు, అర్హతలు, తదితర విషయాలు పూర్తిగా క్రింద తెలపబడిన పేజీలో ఇవ్వడం జరిగింది.ఈ సమాచారం మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ Website link share చేయగలరు.


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
56


»»ఉద్యోగ వివరాలు :
రికార్డు అసిస్టెంట్
ఆఫీస్ సబ్ ఆర్డినేట్
టెక్నీషియన్
అటెండర్
»»అర్హతలు :


»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
అప్లికేషన్ ప్రారంభం :16.10.2023
అప్లికేషన్ చివరి తేదీ :21.10.2023


You may also like...