ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని గవర్నమెంట్ కళాశాలలో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల, జిల్లాలో ఖాళీలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని గవర్నమెంట్ కళాశాలలో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు.ఖాళీ పోస్టుల వివరాలు, అర్హతలు, తదితర విషయాలు పూర్తిగా క్రింద తెలపబడిన పేజీలో ఇవ్వడం జరిగింది.ఈ సమాచారం మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ Website link share చేయగలరు.


»» పోస్టుల ఖాళీలు :
04


»»ఉద్యోగ వివరాలు:
సీనియర్ రెసిడెంట్
»»అర్హతలు:

»»ముఖ్యమైన తేదీలు
ఇంటర్వ్యూ తేదీ :
16.10.2023


You may also like...