ఆంధ్రప్రదేశ్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల, జిల్లాలో ఖాళీలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా అసోసియేట్ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు.ఖాళీ పోస్టుల వివరాలు, అర్హతలు, తదితర విషయాలు పూర్తిగా క్రింద తెలపబడిన పేజీలో ఇవ్వడం జరిగింది.ఈ సమాచారం మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ Website link share చేయగలరు.


»» పోస్టుల ఖాళీలు :
01
»»ఉద్యోగ వివరాలు:
అసిస్టెంట్
»»అర్హతలు:


»»ముఖ్యమైన తేదీలు :ఇంటర్వ్యూ తేది : 18.10.2023
పూర్తి నోటిఫికేషన్ కోసం Download ఆప్షన్ click చేసి చూడగలరు.


You may also like...