ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కొత్త ఉద్యోగాలకు డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ తో ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కొత్త కొలువులు విడుదల చేశారు. ఈ నోటిఫికేషన్లు తెలిపిన ఉద్యోగాలు అన్నిటిని ఇంటర్వ్యూ పద్ధతిలో సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు.ఈ నోటిఫికేషన్
ద్వారా టీచింగ్ అసోసియేట్ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు.ఖాళీ పోస్టుల వివరాలు, అర్హతలు, తదితర విషయాలు పూర్తిగా క్రింద తెలపబడిన పేజీలో ఇవ్వడం జరిగింది.ఈ సమాచారం మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ Website link share చేయగలరు.


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
03
»»ఉద్యోగ వివరాలు :
టీచింగ్ అసోసియేట్
»»ఎంపిక విధానం :
అభ్యర్థులను ఇంటర్వ్యూ పద్ధతి లో సెలెక్ట్ చేస్తారు
ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఇంటర్వ్యూ తేదీలు :
17.10.2023
ఇంటర్వ్యూ జరుగు ప్రదేశం :
SMGR అగ్రికల్చర్ కాలేజ్
SPSR నెల్లూరు
ఆంధ్రప్రదేశ్


You may also like...