ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని జిల్లాలో ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ విడుదల, టీచింగ్ అసోసియేట్ పోస్టులు

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ఈ నోటిఫికేషన్లు తెలిపిన ఉద్యోగాలు అన్నిటిని ఇంటర్వ్యూ పద్ధతిలో సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు.

ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా టీచింగ్ అసోసియేట్ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు.ఖాళీ పోస్టుల వివరాలు, అర్హతలు, తదితర విషయాలు పూర్తిగా క్రింద తెలపబడిన పేజీలో ఇవ్వడం జరిగింది.ఈ సమాచారం మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ Website link share చేయగలరు.
»»ఉద్యోగ వివరాలు :


You may also like...