ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కొత్త ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల, జిల్లాలో ఖాళీలు, పోస్టుల వివరాలు, నెలకు 49,000/- జీతం

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కొత్త ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసారు.ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు.ఖాళీ పోస్టుల వివరాలు, అర్హతలు, తదితర విషయాలు పూర్తిగా క్రింద తెలపబడిన పేజీలో ఇవ్వడం జరిగింది.ఈ సమాచారం మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ Website link share చేయగలరు.


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
01
»»ఉద్యోగ వివరాలు :
రీసెర్చ్ అసోసియేట్
»»ఎంపిక విధానం :
అభ్యర్థులను ఇంటర్వ్యూ పద్ధతి లో సెలెక్ట్ చేస్తారు.
»»అర్హతలు :


»»జీతం :
సెలెక్ట్ అభ్యర్థులు నెలకు 49,000+HRA /- పొందుతారు.
»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఇంటర్వ్యూ తేదీ :
03.10.2023
ఇంటర్వ్యూ జరుగు ప్రదేశం :
ADR’S సెమినర్ హాల్
రీజినల్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ స్టేషన్
గుంటూరు
ఆంధ్రప్రదేశ్


You may also like...