85 ఆఫీస్అసిస్టెంట్,అటెండర్,లైబ్రరీ అసిస్టెంట్,ఇంజనీర్,లైబ్రరియన్,సీనియర్ అసిస్టెంట్,హిందీ టైపిస్ట్ ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల

నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.85 ఆఫీస్అసిస్టెంట్,అటెండర్,లైబ్రరీ అసిస్టెంట్,ఇంజనీర్,లైబ్రరియన్,సీనియర్ అసిస్టెంట్,హిందీ టైపిస్ట్ ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసారు.ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు.ఖాళీ పోస్టుల వివరాలు, అర్హతలు, తదితర విషయాలు పూర్తిగా క్రింద తెలపబడిన పేజీలో ఇవ్వడం జరిగింది.ఈ సమాచారం మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ Website link share చేయగలరు.


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
85
»»ఉద్యోగ వివరాలు :
»ఆఫీస్ అసిస్టెంట్
అటెండర్
లైబ్రరీ అసిస్టెంట్
ఇంజనీర్
లైబ్రరియన్
సీనియర్ అసిస్టెంట్
హిందీ టైపిస్ట్
గ్రూప్ – ఎ పోస్టులు 07
గ్రూప్-బి పోస్టులు 18
గ్రూప్ – సి పోస్టులు 60


»»అర్హతలు :
పోస్టులను బట్టి డిగ్రీ పాస్ అయ్యేసి ఉండాలి. పూర్తి అర్హత వివరాలు నోటిఫికేషన్ లో చూడగలరు.
»»వయస్సు :
పోస్టులను బట్టి వయస్సు వివరాలు ఇచ్చారు..పూర్తి అర్హత వివరాలు నోటిఫికేషన్ లో చూడగలరు.
»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
అప్లికేషన్ చివరి తేదీ :30.09.2023


You may also like...