ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 500 కి పైగా అసిస్టెంట్, హెల్పర్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 500 కి పైగా అసిస్టెంట్, హెల్పర్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసారు.ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు.ఖాళీ పోస్టుల వివరాలు, అర్హతలు, తదితర విషయాలు పూర్తిగా క్రింద తెలపబడిన పేజీలో ఇవ్వడం జరిగింది.ఈ సమాచారం మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ Website link share చేయగలరు.


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
507
»»ఉద్యోగ వివరాలు :
అసిస్టెంట్
డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్
»»అర్హతలు :


»»వయస్సు :


»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
అప్లికేషన్ చివరి తేదీ :18.09.2023


You may also like...