ఆంధ్రప్రదేశ్ లో టీచర్ & టీచింగ్ అసోసియేట్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల,జిల్లాలో ఖాళీలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో టీచర్ & టీచింగ్ అసోసియేట్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసారు.ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు.ఖాళీ పోస్టుల వివరాలు, అర్హతలు, తదితర విషయాలు పూర్తిగా క్రింద తెలపబడిన పేజీలో ఇవ్వడం జరిగింది.ఈ సమాచారం మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ Website link share చేయగలరు.


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
04
»»ఉద్యోగ వివరాలు :
టీచర్
టీచింగ్ అసోసియేట్
»»అర్హతలు :


»»ఎంపిక విధానం :
అభ్యర్థులను ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఎంపిక చేయడం జరుగుతుంది.
»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఇంటర్వ్యూ తేదీ :
ఇంటర్వ్యూ జరుగు ప్రదేశం :
22.09.2023
బాపట్ల
ఆంధ్రప్రదేశ్


You may also like...