ఆంధ్రప్రదేశ్ లో టీచింగ్ అసోసియేట్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల,జిల్లాలో ఖాళీలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో టీచింగ్ అసోసియేట్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు.ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా వివిధ రకాల పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు.
ఖాళీ పోస్టుల వివరాలు, అర్హతలు, తదితర విషయాలు పూర్తిగా క్రింద తెలపబడిన పేజీలో ఇవ్వడం జరిగింది.ఈ సమాచారం మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ Website link share చేయగలరు.


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
02
»»ఉద్యోగ వివరాలు :
టీచింగ్ అసోసియేట్
»»అర్హతలు :


»»ఎంపిక :
అభ్యర్థులను ఇంటర్వ్యూ పద్దతిలో సెలెక్ట్ చేస్తారు.
»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఇంటర్వ్యూ తేదీ
13.09.2023
బాపట్లలోని వ్యవసాయ కళాశాలలో వ్యవసాయ శాస్త్ర విభాగంలో టీచింగ్ అసోసియేట్ (2 సంఖ్యలు) ఉద్యోగానికి 13-09-2023న ఉదయం 11.00 గంటలకు వాక్-ఇన్ ఇంటర్వ్యూ.


You may also like...