ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వార్డ్ బాయ్స్,కౌన్సిలర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల, OFFICIAL NOTIFICATION

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వార్డ్ బాయ్స్,కౌన్సిలర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు.ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా వివిధ రకాల పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఖాళీ పోస్టుల వివరాలు, అర్హతలు, తదితర విషయాలు పూర్తిగా క్రింద తెలపబడిన పేజీలో ఇవ్వడం జరిగింది.ఈ సమాచారం మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ Website link share చేయగలరు.


»»పోస్టుల ఖాళీలు :

03
»»ఉద్యోగ వివరాలు :
వార్డ్ బాయ్స్

కౌన్సిలర్

»»వయస్సు :

అభ్యర్థులు 42సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళు అర్హులు
»»అర్హతలు :
»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
అప్లికేషన్ చివరి తేదీ
:25.08.2023You may also like...