ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కో ఆర్డినేటర్, అకౌంటెంట్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల,జిల్లాలో ఖాళీలు,5 రకాల పోస్టులు

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కో ఆర్డినేటర్, అకౌంటెంట్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు.ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా వివిధ రకాల పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఖాళీ పోస్టుల వివరాలు, అర్హతలు, తదితర విషయాలు పూర్తిగా క్రింద తెలపబడిన పేజీలో ఇవ్వడం జరిగింది.ఈ సమాచారం మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ Website link share చేయగలరు.


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
05
»»ఉద్యోగ వివరాలు :
అకౌంటెంట్
కో ఆర్డినేటర్
»»వయస్సు :అభ్యర్థులు 42సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళు అర్హులు
»»అర్హతలు :


»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
అప్లికేషన్ చివరి తేదీ
:25.08.2023You may also like...