ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 41 ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల, జిల్లాలో ఖాళీలు, OFFICIAL NOTIFICATION

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 41 ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా జిల్లాలోని ఖాళీలను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన అర్హతలు,అప్లికేషన్, వయస్సు,ఇతర వివరాలు క్రింద తెలపబడిన పేజీలో ఇవ్వడం జరిగింది.

>>పోస్టుల ఖాళీలు :

41

>>ఉద్యోగ వివరాలు :

సీనియర్ రెసిడెంట్

>>ముఖ్యమైన తేదీలు :

ఇంటర్వ్యూ తేదీలు :21.08.2023


You may also like...