ఆంధ్రప్రదేశ్ లో డాటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ ఉద్యోగాలు, లాస్ట్ గ్రేడ్ సర్వీస్ స్టాప్ ఉద్యోగాలు, స్టాఫ్ నర్స్, సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో డాటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ ఉద్యోగాలు, లాస్ట్ గ్రేడ్ సర్వీస్ స్టాప్ ఉద్యోగాలు, స్టాఫ్ నర్స్ సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా జిల్లాలోని ఖాళీలను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన అర్హతలు,అప్లికేషన్, వయస్సు,ఇతర వివరాలు క్రింద తెలపబడిన పేజీలో ఇవ్వడం జరిగింది.


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
11
»»ఉద్యోగ వివరాలు :
డాటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్
స్టాఫ్ నర్స్
లాస్ట్ గ్రేడ్ సర్వీస్ స్టాప్
సపోర్టింగ్ స్టాఫ్

»»అర్హతలు :


»»వయస్సు :
18 నుండి 42 సంవత్సరాలు లోపు వారు ఈ ఉద్యోగాలకు అర్హులు.
»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
అప్లికేషన్ ప్రారంభం :07.08.2023
అప్లికేషన్ చివరి తేదీ :14.08.2023


You may also like...