ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల,జిల్లాలో ఖాళీలు, OFFICIAL NOTIFICATION

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా క్రింద తెలిపిన ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయబోతున్నారు. పోస్టులకు సంబంధించిన అర్హతలు, వయస్సు, పోస్టుల ఖాళీలు, క్లుప్తంగా ఇవ్వడం జరిగింది.ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ క్లిక్ నోటిఫికేషన్ చూడగలరు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ & కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన ఉద్యోగ సమాచారం ఈ వెబ్సైట్లో అందించడం జరుగుతుంది. ఈ సమాచారం మీకు నచ్చితే అందరికీ ఈ నోటిఫికేషన్ Link share చేయగలరు.


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
01


»» అర్హత :»»జీతం:

సెలెక్ట్ అయిన అభ్యర్థులకు 1,10,000/- జీతం ఉంటుంది.


»»ఎంపిక:
ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఎంపిక ఉంటుంది.
»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఇంటర్వ్యూ తేదీ :31.07.2023
ఇంటర్వ్యూ జరుగు ప్రదేశం :
జిల్లా మెడికల్ ఆఫీసర్
కర్నూలు
ఆంధ్రప్రదేశ్You may also like...