ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికెషన్ విడుదల, జిల్లాలో ఖాళీలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికెషన్ విడుదల చేసారు. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా వివిధ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు..ఈ పోస్టులకి సంబందించిన అర్హతలు, వయస్సు, ఖాళీల వివరాలు ఈ క్రింద తెలుపబడిన పేజీ లో ఇవ్వడం జరిగింది.


»పోస్టుల ఖాళీలు :
01
»»ఉద్యోగ వివరాలు :
» సీనియర్ రీసెర్చ్ ఫెల్లో
»అర్హతలు : పోస్టుల‌ను బ‌ట్టి విద్య అర్హతలు ఈ క్రింది నోటిఫికేషన్ లో ఇచ్చారు.
»వ‌య‌స్సు : పోస్టుల‌ను బ‌ట్టి ఈ క్రింది నోటిఫికేషన్ లో ఇచ్చారు.
»సెలక్షన్ : ఇంటర్వ్యూ
»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఇంటర్వ్యూ తేదీ జులై 10, 2023

సమయం :10:00am


You may also like...