ఆంధ్రప్రదేశ్ జిల్లా గ్రంధాలయంలో లైబ్రరియన్, ఆఫీస్ సబ్ ఆర్డినేట్, వాచ్ మెన్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికెషన్

ఆంధ్రప్రదేశ్ జిల్లా గ్రంధాలయంలో లైబ్రరియన్, ఆఫీస్ సబ్ ఆర్డినేట్, వాచ్ మెన్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికెషన్ విడుదల చేసారు. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా వివిధ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు..ఈ పోస్టులకి సంబందించిన అర్హతలు, వయస్సు, ఖాళీల వివరాలు ఈ క్రింద తెలుపబడిన పేజీ లో ఇవ్వడం జరిగింది.


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
06
»»పోస్టులు :
»లైబ్రరియన్,
»ఆఫీస్ సబ్ ఆర్డినేట్,
»వాచ్ మెన్
»»వయస్సు :
18-47 సంవత్సరాల మధ్య లో ఉండాలి.
»»జీతం:
పోస్టులను అనుసరించి జీతం ఉంటుంది.
»»ముఖ్య మైన తేదీలు :
»»అప్లికేషన్ చివరి తేదీ :
01.07.2023


You may also like...