ఆంధ్రప్రదేశ్ లో డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల, జిల్లాలో ఖాళీలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసారు.. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఈ ఉద్యోగాలకు సంబందించిన అర్హతలు,వయస్సు, ఖాళీలు,అప్లికేషన్ వివరాలు ఈ క్రింద తెలుపబడిన పేజీ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది.


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
03
»»ఉద్యోగ వివరాలు :
»యంగ్ ప్రొఫెషనల్
»»అర్హతలు :


»»జీతం :
35,000/-
»»»వయస్సు :40 సంవత్సరాల లోపు ఉండాలి.
»»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఇంటర్వ్యూ తేదీ :24 జూన్ 2023


You may also like...