ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కంప్యూటర్ ఆపరేటర్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల, జిల్లాలో ఖాళీలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కంప్యూటర్ ఆపరేటర్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసారు.. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఈ ఉద్యోగాలకు సంబందించిన అర్హతలు,వయస్సు, ఖాళీలు,అప్లికేషన్ వివరాలు ఈ క్రింద తెలుపబడిన పేజీ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది.


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
14
»»ఉద్యోగ వివరాలు :
»సిస్టం అడ్మిన్స్ట్రేటర్
»కంప్యూటర్ ఆపరేటర్
»డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్


»»అర్హతలు :
పోస్టును అనుసరించి BE,B.Tech(CSE,IT,ECE,డీగ్రీ కంప్యూటర్స్ ),డిగ్రీ తో పాటు PGDCA, DCA పాస్ అయ్యేసి ఉండాలి.
»»»వయస్సు :18-42 సంవత్సరాల మధ్య లో ఉండాలి.

»»»కావలిసిన డాక్యుమెంట్ :


»»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
దరఖాస్తు చివరి తేదీ :27 జూన్ 2023You may also like...