కొత్త ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్,21 నుండి 45 సంవత్సరాల లోపు వారికీ

రాష్ట్రం లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసారు.. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఈ ఉద్యోగాలకు సంబందించిన అర్హతలు,వయస్సు, ఖాళీలు,అప్లికేషన్ వివరాలు ఈ క్రింద తెలుపబడిన పేజీ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది.


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
05
»»ఉద్యోగ వివరాలు :
»యంగ్ ప్రొఫెషనల్
»»»అర్హతలు :
»»వయస్సు :
అభ్యర్థులు 21-45 సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళు Apply చెప్పవచ్చు.
»»జీతం :
పోస్టులను అనుసరించి జీతం వివరాలు నోటిఫికేషన్ లో తెలుప బడినవి.
»»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
అప్లికేషన్ ప్రారంభం :01.06.2023
అప్లికేషన్ చివరి తేదీ :19.06.2023
ఇంటర్వ్యూ తేదీ :23,26 జూన్


You may also like...