రాష్ట్రం లో వయో వృద్ధుల సంక్షేమ శాఖ లో సూపర్ వైజర్, కో ఆర్డినేటర్, కౌన్సిలర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల

రాష్ట్రం లో వయో వృద్ధుల సంక్షేమ శాఖ లో సూపర్ వైజర్, కో ఆర్డినేటర్, కౌన్సిలర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసారు.. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఈ ఉద్యోగాలకు సంబందించిన అర్హతలు,వయస్సు, ఖాళీలు,అప్లికేషన్ వివరాలు ఈ క్రింద తెలుపబడిన పేజీ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది.


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
08
»»ఉద్యోగ వివరాలు :
»సూపర్ వైజర్,
»కో ఆర్డినేటర్,
»కౌన్సిలర్
»»»అర్హతలు :


»»వయస్సు :
అభ్యర్థులు 25-35 సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళు Apply చెప్పవచ్చు.
»»జీతం :
పోస్టులను అనుసరించి జీతం వివరాలు నోటిఫికేషన్ లో తెలుప బడినవి.
»»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
అప్లికేషన్ ప్రారంభం :03.06.2023
అప్లికేషన్ చివరి తేదీ :13.06.2023You may also like...