ఆంధ్రప్రదేశ్ లో టీచింగ్ అసోసియేట్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్, జిల్లాలో ఖాళీలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసారు.. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఈ ఉద్యోగాలకు సంబందించిన అర్హతలు,వయస్సు, ఖాళీలు,అప్లికేషన్ వివరాలు ఈ క్రింద తెలుపబడిన పేజీ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది.


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
01
»»»ఉద్యోగ వివరాలు :
టీచింగ్ అసోసియేట్
»»ఎంపిక విధానం :
ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా సెలక్షన్ ఉంటుంది.
»»»అర్హతలు :
Msc(అగ్రికల్చర్ )బయో కెమిస్ట్రీ తో పాటు
Bsc అగ్రికల్చర్ 4 ఇయర్స్ degree
»»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
»»ఇంటర్వ్యూ తేదీ :
09/06/2023
Time :09.30Am
»»»జీతం :
49,000/-


You may also like...