ఆంధ్రప్రదేశ్ VRO విలేజ్ రెవిన్యూ ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలు, జిల్లాలో ఖాళీలు 50,

ఆంధ్రప్రదేశ్ నిరుద్యోగులకు శుభవార్త, ఉద్యోగ ఖాళీలకు సంబందించిన ఒక ముఖ్యమైన అప్డేట్ రావడం జరిగింది.. జిల్లా వెబ్సైటు లో VRO ఉద్యోగ ఖాళీలు 50 తెలుపుతు ఖాళీలకు సంబందించిన సమాచారం ఇచ్చారు. గ్రామ వార్డు సచివాలయం లో ఉద్యోగ ఖాళీలలో భాగంగా విలేజ్ రెవిన్యూ ఆఫీసర్ పోస్టుల వివరాలు తెలిపారు..


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
50
»»ఉద్యోగ వివరాలు :
విలేజ్ రెవిన్యూ ఆఫీసర్

అతి త్వరలో ఈ ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ వచ్చే ఛాన్స్ వుంది.


You may also like...