ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్, జిల్లాలో ఖాళీలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసారు..ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఈ ఉద్యోగాలకు సంబందించిన అర్హతలు,వయస్సు, ఖాళీలు,అప్లికేషన్ వివరాలు ఈ క్రింద తెలుపబడిన పేజీ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది.


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
01
»»ఉద్యోగ వివరాలు :
»»»అర్హతలు :


»»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
»»ఇంటర్వ్యూ తేదీ :


దరఖాస్తు స్వీకారణ ప్రారంభ తేదీ :
30/05/2023
దరఖాస్తు స్వీకారణ చివరి తేదీ :
08/06/2023


You may also like...