ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కుటుంబ సంక్షేమ శాఖలో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్, జిల్లాలో ఖాళీలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కుటుంబ సంక్షేమ శాఖలో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసారు.. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా టెక్నీషియన్ పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఈ ఉద్యోగాలకు సంబందించిన అర్హతలు,వయస్సు, ఖాళీలు,అప్లికేషన్ వివరాలు ఈ క్రింద తెలుపబడిన పేజీ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది.


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
01
»»ఉద్యోగ వివరాలు :
»టెక్నీషియన్
»»»అర్హతలు :


»»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
»»ఇంటర్వ్యూ తేదీ :
దరఖాస్తు స్వీకారణ ప్రారంభ తేదీ :
03/06/2023
దరఖాస్తు స్వీకారణ చివరి తేదీ :
07/06/2023


You may also like...