ఆంధ్రప్రదేశ్ TTD లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల, ఖాళీల వివరాలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని టీటీడీ లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసారు.. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఈ ఉద్యోగాలకు సంబందించిన అర్హతలు,వయస్సు, ఖాళీలు,అప్లికేషన్ వివరాలు ఈ క్రింద తెలుపబడిన పేజీ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది.


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
04


»»ఉద్యోగ వివరాలు :
»అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్
»»జీతం :
101,500-1,67,400
»»»అర్హతలు :
MD /DNB తో పాటు 2 సంవత్సరాల పని అనుభవం ఉండాలి.


»»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
»»ఇంటర్వ్యూ తేదీ :
దరఖాస్తు స్వీకారణ చివరి తేదీ :
09/06/2023


You may also like...